Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

OWCZAREK NIEMIECKI  (FCI 166)

 

Wersja polska:  grudzień 2010

Kraj pochodzenia: Niemcy

Data opublikowania obowiązującej wersji wzorca: 11.08.2010

Użytkowość:  Wszechstronny pies użytkowy, pasterski i służbowy.

Klasyfikacja FCI: Grupa I - Psy pasterskie i zaganiające. Sekcja 1 - Psy pasterskie. Obowiązują próby pracy.

 

Krótki rys historyczny: Zgodnie z oficjalną dokumentacją  Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (Stowarzyszenie Owczarka Niemieckiego, w skrócie   "SV"), z siedzibą w Augsburgu, w Niemczech, członek Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), jest depozytariuszem wzorca  owczarka niemieckiego. Wzorzec ten, powstały na podstawie propozycji, których autorami byli A. Meyer i Max von Stephanitz,  przyjęty został na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym SV we Frankfurcie nad Menem 20 września 1899 roku. Kolejne zmiany wprowadzone zostały na 6 Zgromadzeniu 28 lipca 1901 roku, 23 Zgromadzeniu 17 września 1909 roku w Kolonii, posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (Zarządu) i Komitetu Doradczego w Wiesbaden 5 września 1930 roku, oraz na posiedzeniu Komisji Hodowlanej i Komitetu Wykonawczego  25 marca 1961. Wszystkie te zmiany zaakceptowane zostały na zjeździe Światowej Unii Klubów Owczarka Niemieckiego (WUSV) 30 sierpnia 1976 roku. Dodatkowe zmiany wprowadzone zostały na mocy delegacji ustawowej poprzez Komitet Wykonawczy i Komitet Doradczy w dniach 23 i 24 marca 1991 roku i na mocy Konwencji Federalnej w dniach 25 maja 1997 oraz 31 maja i 1 czerwca 2008. Planowa hodowla owczarka niemieckiego rozpoczęła się w roku 1899, po utworzeniu SV, przy wykorzystaniu rozmaitych istniejących wówczas  psów owczarskich ze Środkowych i Południowych Niemiec; jej celem było uzyskanie doskonałego psa użytkowego.  Dlatego już pierwszy wzorzec opisywał nie tylko wygląd, ale i cechy użytkowe psa.

 

Wrażenie ogólne:  Owczarek niemiecki jest psem średniej wielkości, o nieco wydłużonej, lecz zwartej sylwetce, dobrze umięśnionym i suchym.

 

Ważne proporcje:

Wysokość w kłębie: Pies 60 do 65 cm ; Suka 55 do 60 cm. Długość tułowia jest o 10–17%  większa od wysokości w kłębie.

 

Chrakter:  Owczarek niemiecki musi być zrównoważony, pewny siebie, oddany właścicielowi, łagodny(o ile nie zostanie sprowokowany), czujny i łatwy do wyszkolenia. Cechy te, połączone z odwagą, ciętością i twardością charakteru czynią z niego dobrego psa do towarzystwa, obrońcę, stróża, psa policyjnego i pasterskiego.

 

Głowa:  Klinowata, proporcjonalna do tułowia. Jej długość wynosi około 40% wysokości w kłębie. Jest sucha i umiarkowanie szeroka między uszami; nie może być ani ciężka, ani zbyt długa. Czoło, oglądane z przodu i z boku, jest tylko trochę zaokrąglone, bruzda czołowa jest nieznaczna lub zupełnie niewidoczna.

Mózgoczaszka i trzewioczaszka tej samej długości. Szerokość mózgoczaszki mniej więcej równa jej długości, oglądana z góry mózgoczaszka zwężą się równomiernie  w kierunku kufy. Stop łagodny, a nie ostro zaznaczony .

Kufa klinowata, szczęki mocne, grzbiet nosa prosty; niepożądany wygarbiony ani wklęsły. Wargi suche, przylegające, ciemne.

 

Nos: zawsze czarny.

 

Uzębienie:  Mocne, zdrowe i kompletne – 42 zęby zgodnie z wzorem zębowym. Zgryz nożycowy, to znaczy siekacze górnej szczęki znajdują się ciasno przed siekaczami żuchwy. Zgryz cęgowy, przodozgryz i tyłozgryz są wadliwe. Wadą jest także ustawienie siekaczy w linii prostej i duże odstępy między zębami. Kości szczęk dobrze rozwinięte, zęby głęboko osadzone w szczękach.

 

Oczy: Średniej wielkości, kształtu migdała, trochę skośnie ustawione, nie wyłupiaste, możliwie jak najciemniejsze. Oczy jasne, o przeszywającym spojrzeniu niepożądane, gdyż zmieniają wyraz psa.

 

Uszy: Średniej wielkości, stojące, spiczasto zakończone, skierowane małżowinami do przodu i równolegle wobec siebie, mogą być tak ruchu, jak w spoczynku położone płasko do tyłu. Uszy załamane na końcach  lub obwisłe są wadliwe.

 

Szyja:  Mocna, dobrze umięśniona, bez podgardla. Ustawiona pod kątem około 45 stopni w stosunku do linii grzbietu.

 

Tułów:

Linia górna płynnie przebiega od nasady szyi przez długi i wysoki  kłąb i prosty grzbiet do lekko opadającego zadu. Grzbiet średniej długości, mocny, prosty i dobrze umięśniony. Lędźwie krótkie, szerokie, mocne, dobrze umięśnione. Zad długi i lekko opadający, pod kątem około 23 stopni do poziomu, płynnie przechodzi w nasadę ogona.

Klatka piersiowa:  Umiarkowanie szeroka, mostek długi i wyraźny. Głębokość klatki piersiowej wynosi 45 do 48% wysokości w kłębie.

Żebra: umiarkowanie wysklepione. Wadliwe są zarówno klatka beczkowata, jak i płaska.

Ogon:  Sięga co najmniej do stawu skokowego, ale nie dalej niż do połowy długości śródstopia. Noszony szablasto, w ruchu i przy pobudzeniu może być wzniesiony wyżej, ale nie powyżej linii grzbietu. Sierść na spodniej stronie ogona nieco dłuższa. Jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, mające na celu korekcje ogona, są zabronione.

 

Kończyny:

Kończyny przednie: Oglądane z każdej strony proste, widziane z przodu – idealnie równolegle.

Łopatka i ramię: Jednakowej długości, mocno związane z tułowiem potężnymi mięśniami. Kąt w stawie barowym wynosi ok. 90 stopni (idealnie), w praktyce do 110 stopni.

Łokcie:  Nie mogą być wykręcone na zewnątrz, ani do wewnątrz,  tak w postawie, jak i w ruchu, ani podstawione pod tułowiem

Podramię: Proste, suche, dobrze umięśnione, równoległe jedno wobec drugiego.

Śródręcze:  Jego długość wynosi około 1/3 długości podramienia; jest nachylone względem niego pod kątem 20 do 22 stopni. Śródręcze zbyt skośnie ustawione  (ponad 22 stopnie) lub zbyt pionowe (mniej niż 20 stopni) jest wadliwe, ponieważ zmniejsza wytrzymałość.

Łapy:  Zaokrąglone, zwarte i dobrze wysklepione, opuszki mocne, niepopękane, pazury mocne i ciemne.

Kończyny tylne: Trochę odstawione do tyłu, oglądane z tyłu – równolegle względem siebie.

Udo i podudzie: Mniej więcej tej samej długości, tworzą kąt około 120 stopni; kończyny mocne i dobrze umięśnione.

Staw skokowy:  Mocny i wyraźny.

Śródstopie: Pionowe.

Łapy: Zwarte, lekko wypukłe, opuszki twarde i ciemne, pazury mocne, ciemne i wysklepione.

 

Ruch: Owczarek niemiecki porusza się kłusem, a odpowiednia długość kończyn i harmonijne kątowanie pozwala na dobry wykrok kończyn przednich i daleki zasięg kończyn tylnych, przy zachowaniu pewnej linii grzbietu. Niewskazane jest zbyt głębokie kątowanie kończyn tylnych, bo zmniejsza ono wytrzymałość i stabilność ruchu. Prawidłowo zbudowany i kątowany owczarek porusza się przestrzennym, wydajnym i niskim kłusem, który wydaje się niezmordowany. W ruchu głowa jest wysunięta ku przodowi, ogon lekko wzniesiony, a linia górna powinna bez większych zaburzeń przebiegać płynnie od końców uszu aż do końca ogona.

 

Skóra:  Niezbyt ściśle przylegająca, ale bez fałd.

 

Szata:

Sierść:  Owczarki niemieckie hodowane są w dwóch odmianach – normalnowłosej i długowłosej, w każdym przypadku z podszerstkiem.

Odmiana normalnowłosa: włos okrywowy bardzo gęsty, nadzwyczaj twardy i przylegający. Na głowie, uszach, przednich stronach kończyn i łapach włos krótki. Nieco dłuższy i bardziej obfity na szyi, tylnych stronach kończyn przednich powyżej nadgarstka; na tylnych stronach ud tworzy umiarkowanie obfite portki.

Odmiana długowłosa: Włos okrywowy dłuższy, miękki, nieprzylegający, dłuższy włos na uszach i kończynach, obfite portki, obficie owłosiony ogon, z wiszącym włosem. Na głowie, wewnątrz uszu, na przednich stronach kończyn i łapach włos krótki. Dłuższy i bardziej obfity na szyi, niemalże tworzy kryzę. Pióra na tylnych stronach kończyn przednich do nadgarstka, wyraźne portki na tylnych  stronach nóg, ale nie tak obfite, żeby u psa zasłaniały jądra.

Maść:  Czarna z podpalaniem w odcieniu czerwonawym, płowym, żółtym lub jasnoszarym. Jednolicie czarna lub szara, śniada, czaprakowa -  z maską. Mała, nierzucająca się w oczy, biała plamka na piersi i jaśniejsza maść na wewnętrznej stronie nóg dopuszczalne, ale niepożądane. Nos zawsze czarny, bez względu na umaszczenie. Brak maski, bardzo jasne oczy, jasne lub białe znaczenia na piersi i wewnętrznej stronie nóg, jasne pazury lub rudy koniec ogona należy oceniać jako niedostatki pigmentacji. Podszerstek w odcieniu jasnoszarym.

Niedopuszczalna maść biała.

 

Wymiary:

Psy: Wysokość w kłębie 60 do 65 cm, waga 30 do 40 kg.

Suki: Wysokość w kłębie 55 do 60 cm, waga 22 do 32 kg.

 

Wady: Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w zależności od stopnia nasilenia.

Wady duże:

• Wszelkie odchylenia od wzorca, mające znaczny wpływ na użytkowość psa.
• Uszy nisko osadzone, miękkie, nie dość sztywne, załamane.
• Znaczne braki pigmentacji.
• Wyraźne zaburzenia harmonii budowy.

Wady uzębienia:

• Braki zębowe, które nie są wadami dyskwalifikującymi.
• Wszelkie odchylenia od nożycowego zgryzu, które nie są wadami dyskwalifikującymi.

Wady dyskwalifikujące:

• Lękliwość, gryzienie ze strachu.
• Stwierdzenie dysplazji w stopniu ciężkim.
• Wnętrostwo jedno - lub obustronne, niedostatecznie rozwinięte lub niejednakowe jądra.
• Ślady korekcji uszu lub ogona.
• Wyraźne wady budowy.
• Braki zębowe: brak jednego przedtrzonowca P3 i jeszcze jednego zęba, brak kła, przedtrzonowca P4, trzonowca M1 lub M2, brak 3 lub więcej jakichkolwiek zębów.
• Zgryz: tyłozgryz większy niż 2 mm, przodozgryz, wszystkie siekacze w zgryzie cęgowym.
• Wysokość  o więcej niż 1 cm powyżej lub poniżej  wzorcowej.
• Albinizm
• Maść biała (także z czarnymi pazurami i nosem.)
• Długi, prosty włos okrywowy pozbawiony podszerstka.
• Włos długi (wyraźnie długi włos okrywowy, pozbawiony podszerstka, rozdzielający się na grzbiecie i formujący obfite kępki wewnątrz uszu, obfite pióra na tylnych stronach kończyn oraz na ogonie).

 

N.B. Samce powinny mieć dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.

 

 

 

 

BUDOWA ANATOMICZNA OWCZARKA NIEMIECKIEGO

 

 

1. Kość nosowa
2. Szczęka
3. Kość czołowa
4. Kość potyliczna
5. Łuk jarzmowy
6. Żuchwa
7. Oczodół
8. Pierwszy krąg szyjny - Atlas
9. Szósty krąg
10. Pierwsze żebro
11. Dwunaste żebro
12. Rzekome, trzynaste żebro
13. Mostek - część początkowa
14. Mostek - część końcowa
15. Trzeci wyrostek kolczysty piersiowy
16. Trzynasty wyrostek kolczysty piersiowy
17. Pierwszy wyrostek kolczysty lędźwiowy
18. Siódmy wyrostek kolczysty lędźwiowy
19. Kość krzyżowa

20. Kręgi ogonowe
21. Łopatka
22. Kość ramienna
23. Kość promieniowa
24. Kości przedramienia
(kość łokciowa i promieniowa razem)
25. Nadgarstek
26. Śródręcze
27. Palce przedniej kończyny
28. Miednica
29. Staw biodrowy
30. Kość udowa
31. Rzepka kolanowa
32. Kość piszczelowa
33. Kości podudzia
(kość strzałkowa i piszczelowa razem)
34. Staw skokowy
35. Śródstopie
36. Palce tylnej kończyny
Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

 

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie
1. Mięsień unosiciel wargi górnej
2. Mięsień szczękowo-nosowy
3. Mięsień zamykający wargi
4. Mięsień policzkowy
5. Mięsień żwaczowy
6. Mięsień jarzmowy
7. Mięsień skroniowy
8. Mięsień piersiowo-językowy
9. Mięsień poruszający muszlą ucha
10. Mięsień piersiowo-głowowy
11. Mięsień kluczowy szyjny
12. Mięsień kluczowy ramienny
13. Mięsień czworoboczny
14. Mięsień zębaty brzuszny
15. Mięsień ramieniowo-szyjny
16. Mięsień naramienny
17. Mięsień trójgłowy ramienia
18. Prostownik nadgarstka promieniowy
19. Prostownik palcowy wspólny
20. Prostownik palcowy boczny
21. Prostownik nadgarstka łokciowy
22. Zginacz nadgarstka łokciowy
23. Odwodziciel długi pierwszego palca
24. Mięsień najszerszy grzbietu
25. Mięsień piersiowy głęboki
26. Mięsień brzuszny prosty
27. Mięsień brzuszny skośny
29. Napinacz powięzi szerokiej uda
30. Mięsień najdłuższy uda
31. Mięsień pośladkowo powierzchniowy
32. Mięsień dwugłowy uda
33. Mięsień półściągnięty
34. Mięsień przedni piszczelowy
35. Prostownik długi palcowy stopy
36. Mięsień strzałkowy długi
37. Zginacz palców
38. Mięsień trójgłowy łydki

 

 

GALERIA ZDJĘĆ ANATOMIA OWCZARKA NIEMIECKIEGO:

 

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich, Owczarki Niemieckie

 

 

Copyright 2011 © Jarkowski Dwór FCI - hodowla Owczarków Niemieckich.       Wszelkie prawa zastrzeżone!       Projekt i wykonanie: aviokdesign